25 / 05 / 2020

Үйл явдлын хуанли

P Пts

S Sal

Ç царь

P нь

C булэг

C Sat

P Энх тайван

1 арга хэмжээ

-

Тендерийн зар: Харуулын үйлчилгээг саадгүй түвшний уулзвараар авна

0 арга хэмжээ,

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Диярбакыр хотын төв төмөр замын чиглэлд сонгон шалгаруулалт хийх тендер

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Диярбакыр хотын төв төмөр замын чиглэлд сонгон шалгаруулалт хийх тендер

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Гүүр, хоолойд бетонон ажлыг гүйцэтгэнэ

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Сивас утасны солилцооны системийн шинэчлэлт, нэмэлт бүтээгдэхүүн худалдан авах ажил

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Худалдан авах гэж буй нүүрс

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Адана-Топраккале-Искендерун ба Топракале-Февзипаша-Нарлы хоорондын хоолой, гүүрэн дээрх босоо ам, радиебрит, хад бэхлэлт.

1 арга хэмжээ

Тендер зарлах: Айдын Денизли авто замын барилгын ажил

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Улукышла, Енисей хоорондын гүүрэн, хоолойны хооронд босоо ам, радыбрит, хад бэхлэлт.

2 арга хэмжээ,

-

Тендер зарлах: Алюминотермик төмөр замын гагнуурын ажил

-

Тендер зарлах: Цементийн худалдаж авах

3 арга хэмжээ,

-

Тендер зарлах: Элсэн хавтангаар хийсэн гүүрээр хийсэн эпокси будгийн барилгын ажил

-

Тендер зарлах: Машин түрээсийн үйлчилгээ

-

Тендер зарлах: Худалдан авах гэж буй нүүрс

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Машин түрээсийн үйлчилгээ

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

1 арга хэмжээ

-

Тендер зарлах: Төмөр замын ажил

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,

0 арга хэмжээ,