Сандыклы Денизли чиглэлийн төмөр замын шугамыг шинэчлэх төслийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний тендер

тендер
тендер

Сандыклы - Денизли чиглэлийн төмөр замын шугамыг шинэчлэх төслийн тендерийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээ Сандыклы - Дазлары - Денизли станцуудын хооронд хийгдэж байгаа. Цуцлагдсан тендерийн хувьд сонгуулийн өмнөх зарыг дахин хийх болно. Урьдчилсан шалгаруулалтад оролцох өргөдөл гаргаж буй аж ахуйн нэгжүүд дараахь байдлаар ажиллана.

  • 1. Altok зөвлөх,
  • 2. Bimtaş Boğaziçi Зөвлөгөө,
  • 3. Евростудио,
  • 4. Кайзер Инженер,
  • 5. Мессиоглу Инженерчлэл,
  • 6. Пегасо - SWS,
  • 7. Yüksel төсөл1 Trackback / Pingback

  1. Денизли Телеферик дээр өдрийн цагаа хэмнэх цаг эхэлжээ. TeleferikHaber

Сэтгэгдэл