Өндөр хурдны галт тэрэгний машинуудын засвар

тендерийн үр дүнд машин засвар бүхий өндөр хурдны төмөр зам
тендерийн үр дүнд машин засвар бүхий өндөр хурдны төмөр зам

Өндөр хурдны галт тэрэгний машинуудын засвар

Туркийн улсын төмөр замын бүс нутгийн хурдны замын газар (TCDD) 2019/613571 GCC-т ойролцоогоор дугаарлав. УККА БАРИЛГЫН ҮЙЛДВЭР. VE TİC. Inc. Энэ нь хүртсэн байна.

Сонгон шалгаруулалтад YHT Lines дэх 400.000 м-ийн машин засварын ажлыг хамруулна. Ажлын үргэлжлэх хугацаа нь тухайн газар хүргэгдсэнээс хойш 12 (арван хоёр) хуанлийн өдөр байна.

Төмөр замын мэдээ хайх

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл