Кожаели Такси хэрэгцээнд зориулагдсан

Какаели такси, тусламж хэрэгтэй хүмүүст
Какаели такси, тусламж хэрэгтэй хүмүүст

Кожаели хотын захиргаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй Кожаели Такси" үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ хүрээнд Канада дүүргийн Караагач хороололд амьдардаг 49 настай тахир дутуу хүн Ахмет Сарыбашын тусламжаар "Саадгүй кожаели такси" авчирлаа.

ХЭРЭГЛЭГЧ иргэний үнэ төлбөргүй тээвэрлэлт


Нийслэлийн Засаг даргын Эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээний хэлтсийн дэргэдэх "Хөгжлийн бэрхшээлтэй кокаели такси" нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тээвэрлэлт, ялангуяа боловсрол, соёлын үйл ажиллагаа, нийгмийн амьдралд шаардлагатай тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЙЛАН

Эмчилгээний томилолтын системтэй ажилладаг "Саадгүй кожаели такси" нь Кандыра дүүргийн Караагач дүүрэгт амьдардаг 49 настай тахир дутуу болсон Ахмад Сарыбашийн тусламжинд хүрч, эрүүл мэндийн тайлантай байх ёстой. Булчингийн өвчнөөс болж маш хэцүү алхаж байсан Ахмет Сарыбашыг гэрээсээ Кожели Такси саадгүй авч, Сека улсын эмнэлэгт хүргэв.

"Сайхан хоол болж байна"

Ахмет Сарыбаш мэндэлснээсээ хойш энэ өвчнөөр маш их тэмцэж байгаа гэдгээ хэлэхдээ; “Би өөрийгөө мэддэг болсноос хойш энэ өвчнөөр шаналж байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд би алхаж чадахгүй болсон. Миний эмнэлэг болон бусад ажилд тээврийн асуудал тулгарсан. Аллах манай хотын захиргаанд таалагдах болтугай. Миний хохирол арилсан. Би дуудлага хийх тоолондоо тэд миний тусламж руу гүйдэг. " илэрхийллийг ашигласан.

“АЖИЛЛАГААГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Дуудлагын төвийн 153 дугаарт дуудлага өгөх замаар "Саад тотгоргүй кожаели такси" үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Төлөвлөлтийн системтэй, төлөвлөгөөний дагуу явагддаг 'Хөгжлийн бэрхшээлтэй Кожаели такси' үйлчилгээнд, тэргэнцэртэй хүмүүс, боловсрол, нийгмийн амьдрал гэх мэт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ялангуяа эрүүл мэндийн байгууллагууд руу явах, ирэх хүсэлтүүдээр талархаж байна. Мөн тэдний үндэслэл хүсэлт гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг. Нэмж хэлэхэд, төлөвлөөгүй эрэлтийн нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд томилолтын систем нь хүртээмжийн дагуу үйлчилгээг ашиглах боломжийг олгодог.

5 тээврийн хэрэгсэлтэй үйлчилгээ

Гебзе бүсэд 1 автомашин, бусад хорооллын Кожаели такси үйлчилгээнд 4 автомашин байдаг. Тусгай тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл тэргэнцэртэй хүмүүст хамтрагчтайгаа ая тухтай аялах боломжийг олгодог. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэргэнцэртэй хүмүүс Кожаели такси үйлчилгээнд ямар ч саад бэрхшээлгүйгээр үйлчлэх боломжтой. Үйлчилгээний үр шимийг хүртэхийн тулд Кожаели хотын захиргааны 153 дуудлагын төвд очиж цаг товлох боломжтой.


Төмөр замын мэдээ хайх

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл