Ирмак Зонгулдак шугамд төмөр бетон бэхэлсэн хана барих

голын шугамд төмөр бетон бэхэлгээний хана, ус зайлуулах суваг барих
голын шугамд төмөр бетон бэхэлгээний хана, ус зайлуулах суваг барих

Ирмак Зонгулдак шугам км: 355 + 055 - 355 + 300 Төмөр бетон бэхжүүлсэн хана ба ус зайлуулах суваг барих ажлын тендерийн үр дүн


Туркийн Төмөр замын улсын төмөр замын аж ахуйн нэгж TCDD 2-р бүсийн худалдан авах үйлчилгээний газар (TCDD) -ийн хоорондох төслийг 2019/496065 КИК-ийн хооронд барих Ирмонг Зонгулдак шугамыг барих тендерт 403.857,51 компанийг шалгаруулав. Сонгон шалгаруулалтад BID болон ÜMİT ÇAĞLAR ÖZCAN нар 355 литрийн үнийн санал ирүүлсэн байна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох 055 аж ахуйн нэгж хязгаарлалтын үнийн дүнгээр ирүүлсэн.

Сонгон шалгаруулалт нь ердийн бэлэн бетон цутгах (бетон тээвэрлэлт орно) болон С 607,35/3 шахалтын бат бэхийн ангилалд багтсан бусад ажлуудыг хамарч, 30 м37 бетон үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн буюу худалдаж авсан, бетон шахуургаар хэвлэнэ. Ажлын үргэлжлэх хугацаа нь хүргэх өдрөөс хойш 120 (нэг зуун хорин) хуанлийн өдөр байна.


Төмөр замын мэдээ хайх

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл