TCDD Tasimacilik 184 хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи аман шалгалтанд хамрагдах боломжтой нэр дэвшигчдийн жагсаалт

TCDD Tasimacilik 184 хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи аман шалгалтанд хамрагдах боломжтой нэр дэвшигчдийн жагсаалт
TCDD Tasimacilik 184 хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи аман шалгалтанд хамрагдах боломжтой нэр дэвшигчдийн жагсаалт

TCDD Tasimacilik-ийн Ерөнхий Захиргааны газраас янз бүрийн цолоор ажилчдыг ажилд авах баримт бичгийг хүргэх үйл явц дуусчээ.


Баримт бичиг нь зохистой гэж үзсэн, аман шалгалт өгөх эрхтэй нэр дэвшигчдийн хувьд энд дарна уу

Баримт бичгээ ирүүлээгүй, эсвэл бичиг баримт нь батлагдаагүй тул аман шалгалт өгөх эрхгүй нэр дэвшигчдийн хувьд энд дарна уу

Амны шалгалтанд тэнцээгүй нэр дэвшигчид 21.02.2020 цаг хүртэл давж заалдах боломжтой. Програмыг биечлэн эсвэл өргөдөл гаргаж, 0312 309 13 85 факс руу өргөдөл гаргах боломжтой.

Нэр дэвшигчийн гаргасан эсэргүүцлийг заасан хугацаанд хүчинтэй болгоогүй өргөдөл хүлээн авахгүй.

ТАЙЛБАР: Бичиг баримтаа шуудангаар илгээсэн ч баримт аваагүй нэр дэвшигчид; эсэргүүцлийн өргөдөлд тухайн баримт бичиг хүргэгдсэнийг харуулсан баримт бичигт (шуудангаар хүргэлтийн статусыг харуулсан интернет гаралт) хавсаргана.

Эсэргүүцлийн дүнг 28.02.2020-ны өдөр шалгалтын хугацаатай зарлана.


Төмөр замын мэдээ хайх

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл