Балыкесир Мюселлес хажуугийн зам цахилгаанжуулах байгууламж байгуулах ажлын тендерийн үр дүн

balikesir muselles хажуугийн замын цахилгаанжуулалтын байгууламж байгуулах дулааны үр дүн
balikesir muselles хажуугийн замын цахилгаанжуулалтын байгууламж байгуулах дулааны үр дүн

Балыкесир Мюселлес хажуугийн зам цахилгаанжуулах байгууламж байгуулах ажлын тендерийн үр дүн


Туркийн Төмөр замын төмөр замын аж ахуйн нэгж TCDD 3, 2019 фирм Балыкесир Мүсэллэсийн хажуугийн замын цахилгаанжуулалтын байгууламжийг барих тендерт оролцов. Орон нутгийн худалдан авах хөрөнгийн газрын (TCDD) КИК 638987/841.032,32 КИК-ийн ойролцоо өртөгтэй, ойролцоогоор 2 төгрөгийн үнийн саналтай байна. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ яллаа. Сонгон шалгаруулалтад оролцсон 795.638,00 компани үнийн дүнгээс доогуур үнийн санал ирүүлэв.

Уг тендер нь ойролцоогоор 1,2 км орчим шинээр баригдсан төмөр замын шугам сүлжээнд цахилгаанжуулалтын байгууламж байгуулах, үе мөчид нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хамарч байгаа юм. Ажлын үргэлжлэх хугацаа нь хүргэгдсэн өдрөөс хойш 90 (ерэн) хуанлийн өдөр байна.


Төмөр замын мэдээ хайх

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл