Нэмэлт цагийн төлбөрийг 3 удаа нэмэгдүүлж DHMI програмд ​​оруулсан болно

DHMI ажлын хөлс
DHMI ажлын хөлс

Тээвэр хариуцсан ажилтан-Сен нарын 5-р хугацааны хамтын гэрээний ашгийн нэг болох DHMI-д илүү цагаар ажилласан хөлс 2020 дахин нэмэгджээ. XNUMX оны эхний дөрвөн сарын илүү цагийн цалинг гурван удаа нэмэгдүүлж дансанд байршуулав.


Хамтын хэлэлцээрт оролцох Тээврийн ажилтан-Сенын хүсэлтийн нэг нь DHMI дээр илүү цагаар 3 удаа цалин олгох явдал байв. Ажилтнуудын 2020 оны эхний 6.78 сарын цалингийн хэмжээг нийт XNUMX лирль, XNUMX дахин нэмэгдүүлсэнтэй тооцов.Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл