OGM нь дор хаяж 122 ахлах сургуулийн төгсөгч ажилд авна

ogm нь дор хаяж ахлах сургуулийн төгсөгчдийг олон нийтийн ажилтан болгоно
ogm нь дор хаяж ахлах сургуулийн төгсөгчдийг олон нийтийн ажилтан болгоно

Ойн аж ахуйн ерөнхий газраас зар сурталчилгаа нийтлүүлэв. “Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн яам, Ойн аж ахуйн ерөнхий газар, 2020 онд гэрээт ажилтныг сонгон шалгаруулах зарлал” гэсэн гарчигтай нийтэлсэн мэдэгдлийг дор хаяж ахлах сургуулийн төгсөгчид нэр дэвшигчдийн дунд төрийн албан хаагчдын 122 хүнийг оруулсан байна.

Хэрэглээний нөхцөл

  • 657 дугаар зүйлийн 48 дугаар зүйлд заасан ерөнхий нөхцөлийг хангах.
  • Хуулийн 657 дүгээр зүйлийн 4 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн (В) хэсэгт заасны дагуу гэрээт ажилтнуудын статусаар ажиллаж байхдаа; Гэрээт ажилтан нь хуулийн 657 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн (B) хэсэгт, Сайд нарын зөвлөлийн 6.6.1978 тоот шийдвэрээр, үйлчилгээний гэрээ нь дуусгавар болсон эсвэл гэрээт боловсон хүчний албан тушаалд ажилд орох өргөдөл гаргасан хүмүүсийн тухай хавсралт-7-т тус тус хүчин төгөлдөр болсон. Ашиглалтын талаархи зарчмын хавсралт 15754-ийн гурав, дөрөв дэх хэсэгт заасан заалтуудыг хэрэглэнэ гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Эдгээр албан тушаалд томилогдсон хүмүүсийг томилогдохгүй бөгөөд гэрээт ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зарчмын 1-р зүйлийн хавсралтын гурав, дөрөв дэх хэсэгт заасан үл хамаарах зүйлд хамрагдахгүй.
  • Заавал мэргэшээгүй, бичиг баримтгүй хүмүүсийн өргөдлийг хүлээн авахгүй. Түүнчлэн хуурамч / хүчин төгөлдөр бус баримт бичгийг аль ч өдөр гаргасан, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн гэж ойлгосон хүмүүсийн гэрээг гэрээ байгуулан ажиллуулж эхэлсэн байсан ч хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

АЖИЛЛАХ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ

  • 2018 оны KPSS (B) бүлгийг оролцуулаад KPSSP3 ба KPSSP94 онооноос хамгийн багадаа 60 оноо авсан байх ёстой.
  • Хамгийн сүүлд өргөдөл гаргасан өдрөөс хойш 36-аас дээш настай байх ёсгүй.
  • Дунд боловсролын байгууллагуудын аль ч чиглэлээр төгссөн, Дэмжих боловсон хүчин (жолооч) гэсэн албан тушаалд өргөдөл гаргасан хүмүүсийн хувьд;
  • С ангиллын лицензтэй,
  • Эрэгтэй байх
  • Хуульчийн албан тушаалд өргөдөл гаргасан хүмүүсийн хувьд;
  • Хуульчийн лицензтэй байх

Зар сурталчилгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл энд дарна ууСэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Сэтгэгдэл