TCDD дуудлага худалдаа, тендерийн үр дүн

Тендер зарлах: Цементийн худалдаж авах

TCDD Afyon бетонон унтлагын үйлдвэр үйлдвэрлэсэн цемент худалдан авсан цементийн ТЕНДЕРИЙН НЭГДҮГЭЭР ХИЙХ, ХЭРЭГЛЭГЧтэй холбоотой асуудлууд 1 дугаар зүйл. Гэрээт байгууллага 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон Унтуулах үйлдвэр [Дэлгэрэнгүй ...]

tcdd дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Hm төрөл Бетон зангилааны дугуй

TCDD Afyon Бетон Шалгуурын Үйлдвэрийн Удирдах Захирал Hm төрөл Бетон зуурмагны Тирон худалдан авах Тендер шалгаруулалтын сэдэв, тендерийн асуудалтай холбоотой асуудлууд 1- Гэрээт байгууллага 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD [Дэлгэрэнгүй ...]

TCDD дуудлага худалдаа, тендерийн үр дүн

Тендер зарлах

TCDD Afyon Бетон Унтуулах Үйлдвэрийн Анкератик Хонхны худалдан авалт Тендерийн сэдэв, 1 дугаар зүйлд хамрагдахтай холбоотой асуудлууд - 1.1-ийн эзэмшигчийн захиргааны мэдээлэл. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon бетон зуурагч [Дэлгэрэнгүй ...]

TCDD дуудлага худалдаа, тендерийн үр дүн

Арилжааны зар Тендерийн зар Худалдан авагч: Хэвийн тос худалдан авах болно

TCDD Afyon Beton Traverse Fabrikaları Matching Oil нь тендерийн жагсаалтад хамрагдах болно. 1 дугаар зүйл. Тендер шалгаруулалтад хамрагдахтай холбоотой асуудлууд. 1.1-ийн бизнесийн удирдлагын мэдээлэл. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon бетон зуурагч [Дэлгэрэнгүй ...]

TCDD дуудлага худалдаа, тендерийн үр дүн

Арилжааны зар Тендерийн зарын тєрєл: Санал авах Худалдан авагч:

TCDD Afyon бетонон унтлагын үйлдвэр үйлдвэрлэх тэжээл угаагчийг худалдаж авна. Тендерийн танилцуулгад хамрагдах Тендер, дэд бүтэц 1-р зүйл. Бизнесийн удирдлагын талаархи мэдээлэл 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon бетон зуурагч [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Бетон хайлах турбин худалдаж авах

худалдан авах Tirfo Afyon бетон дэр мод Үйлдвэр Бетон дэр мод нь ТХДД Захирлуудын САНАЛ SUBJECT Тендер байх болно, ХОЛБОГДОХ аж ахуйн нэгж 1 Хэлэлцэн тохирогч дугаар зүйл 1.1- мэдээлэл асуудлууд. Хэлэлцэн тохирогч аж ахуйн нэгж; a) Нэр: TCDD Афон бетон [Дэлгэрэнгүй ...]

Ямар ч зураг байхгүй
ТЕНДЕРИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Тендерийн сануулга: Angle Guide Plate

хүлээн авсан Afyon бетон дэр мод Үйлдвэрийн өнцөг гарын авлага хавтан ТХДД Захирлуудын САНАЛ SUBJECT Тендер байх болно, ХОЛБОГДОХ аж ахуйн нэгж 1 Хэлэлцэн тохирогч дугаар зүйл 1.1- мэдээлэл асуудлууд. Бизнесийн удирдлагын эзэн; a) Нэр: TCDD Afyon Concrete Travers [Дэлгэрэнгүй ...]

TCDD дуудлага худалдаа, тендерийн үр дүн
ТЕНДЕРИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Тендер зарлах: Цементийн худалдаж авах

TCDD Afyon бетонон унтлагын үйлдвэр үйлдвэрлэсэн цемент худалдан авсан цементийн ТЕНДЕРИЙН НЭГДҮГЭЭР ХИЙХ, ХЭРЭГЛЭГЧтэй холбоотой асуудлууд 1 дугаар зүйл. Гэрээт байгууллага 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон Унтуулах үйлдвэр [Дэлгэрэнгүй ...]

ТЕНДЕРИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Тендер зарлах: Хувийн аюулгүй байдлын үйлчилгээ

Хувийн аюулгүй байдлын алба нь ТЭРГҮҮЛЭЛТИЙН ТӨРӨЛГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТОГТОЛЦОО (TCDD) AFYON BETTER TRAVERS FACTORY DIRECTOR 9 Хүний нөөцийн зэвсэгт хувийн аюулгүй байдал (2018-ийн техникийн нөхцлийн дагуу) 4734 үйлчилгээний худалдан авалтын худалдан авалт Худалдан авах ажиллагааны тухай хууль [Дэлгэрэнгүй ...]

ТЕНДЕРИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Тендер зарлах: Hairpin Thread Roll Revision

ТЕНДЕД АВЕНТ Бетон зуурагч үйлдвэр Тендер шалгаруулалтын тухай тендер ба асуудлаар Rolling Roller-ийн зүйл Техникийн тодорхойлолт 1 - Хэлэлцэн тохирогч байгууллагын тухай мэдээлэл 1.1. Захиргааны байгууллагын бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Афон бетон [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Бараа, ажил, vйлчилгээ Єргєн хэрэглээний бараа: Бетон зуурагч трактор худалдан авах

TCDD Afyon-ийн бетонон унтлагын үйлдвэр үйлдвэрлэгч Тонон бетонон унтлагын үйлдвэр худалдан авах ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХНУМХ дугаар зүйлд хамрагдахтай холбоотой асуудлууд 1- Гэрээт байгууллагын талаархи мэдээлэл 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Procurement Notice: 450 ажлын байрны цахилгаан KVA Generator худалдан авах

Тендерийн болон SUBJECT ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын талаар Afyon бетон дэр мод Үйлдвэрийн 450 KVA цахилгаан үүсгүүр худалдан ТХДД Захирлуудын аж ахуйн нэгж 1 Хэлэлцэн тохирогч дугаар зүйл 1.1- мэдээлэл асуудлууд. Захиргааны байгууллагын бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Афон [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендерийн сануулга: Generator худалдан авна

TCDD Afyon Бетон Шалгуурын Үйлдвэрийн Захирлын Генераторыг 1 дугаар зүйлд хамрагдах Тендерийн сэдэв, холбогдох асуудлуудыг худалдаж авна. Бизнесийн удирдлагын талаарх мэдээлэл Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон Унтуулах үйлдвэр [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Цементийн худалдаж авах

TCDD Afyon бетонон унтлагын үйлдвэр үйлдвэрлэсэн цемент худалдан авсан цементийн ТЕНДЕРИЙН НЭГДҮГЭЭР ХИЙХ, ХЭРЭГЛЭГЧтэй холбоотой асуудлууд 1 дугаар зүйл. Гэрээт байгууллага 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон Унтуулах үйлдвэр [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендерийн сануулга: Хүчдэлийн ган худалдан авна

TCDD Afyon Бетон Шалгуурын Үйлдвэрийн бэхэлгээний ган худалдаж авсан Тендерийн сэдэв, 1-р зүйл. Бизнесийн удирдлагын талаархи мэдээлэл 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon бетон зуурагч [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Худалдаж авах

TCDD Афон бетон зуурагч үйлдвэр Тасалбар боодлыг худалдан авах Тендер шалгаруулалт болон тендер ирүүлэхтэй холбоотой асуудлаархи мэдээлэл 1 - Эзэмшигчийн удирдлагатай холбоотой мэдээлэл 1.1. Захиргааны байгууллагын бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Афон бетон унтах [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Портал краны өндөрийг багасгах

TCDD Afyon Бетон Унтуулах Үйлдвэрийн Захиргаа Порталын кранын өндрийг богиносгох Тендер, сэдэвтэй холбоотой асуудлууд 1 дугаар зүйл. Эзэмшигчийн захиргааны мэдээлэл 1.1. Захиргааны бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Afyon Бетон [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Hairpin Thread Roll Revision

ТЕНДЕД АВЕНТ Бетон зуурагч үйлдвэр Тендер шалгаруулалтын тухай тендер ба асуудлаар Rolling Roller-ийн зүйл Техникийн тодорхойлолт 1 - Хэлэлцэн тохирогч байгууллагын тухай мэдээлэл 1.1. Захиргааны байгууллагын бизнес эрхлэгч; a) Нэр: TCDD Афон бетон [Дэлгэрэнгүй ...]

дуудлага худалдаа

Тендер зарлах: Зэвсэгт хувийн нууцын үйлчилгээ авах болно

Зэвсэгт хувийн хамгаалалтын алба худалдан авна ТӨРӨЛТИЙН ТӨРӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОГТООХ (TCDD) AFYON BETTER TRAVERS FACTORY DIRECTORATE 9 Хүний нөөцийн зэвсэгт хувийн хамгаалалтын алба авах боломжтой (2014 Он Техникийн үзүүлэлтийн дагуу) [Дэлгэрэнгүй ...]